การรู้จักตัวเอง

by Nai Sumit on 12 May 2011

และแล้ว เราก็พบว่า การรู้จักตัวเอง เป็นความรู้ที่สำคัญที่สุด และเป็นความรู้ชนิดที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถหาอ่านได้ในหนังสือ จำเป็นที่จะต้องรู้จากตัวเอง และการรู้จักตัวอง คือ ความรู้ที่มีค่าที่สุด